Yaşam Koçluğu Faydaları | İstanbul Eğitim Sertifika

Yaşam Koçluğu Faydaları

Yaşam Koçluğunda Temel Özellikler

Yaşam koçluğunun temelini oluşturmakta olan başlıca dört temel öğe bulunmaktadır.

Tüm danışanlar tam ve bütündür, beceriklidir, yaratıcıdır ve ihtiyacı olan tüm kaynaklara sahiptir.

Tüm danışanlar, ihtiyaç duydukları bütün cevaplara sahiptir ya da cevaplarını bulabilirler. Yaşam koçluğunda bakış açısına göre hiçbir şey eksik, hatalı ya da bozuk olamamaktadır. Dolayısı ile danışanı da düzeltmeye gerek olmamaktadır. Koç, danışanı için ona cevapları vermez. Koç sadece soruları sorar ve onu keşfetmeye teşvik eder.

Bazı zamanlarda danışanlar cevaplara sahip olduğunun bilincinde değildir. Bundan dolayı da koçunun cevaplara sahip olduğunu düşünerek ona söylemesini istemektedir. Cevapları hap gibi almak isteğindedir.

Yaşam koçluğu yaparken insanların içlerinden gelen güçlü ve onları sabote eden bir sesi fark edebilirsiniz. Bu yargılayıcı bir ses olmaktadır. Biz bu sese ‘sabotajcı’ diyoruz. İçlerindeki sabotajcı onlara ihtiyaç duydukları cevaplara sahip olmadıklarını söyleyebilmektedir. Yaşam koçluğu yaklaşımında herkes bütün, tam ve ihtiyacı olan tüm cevaplara sahiptir. Bu düşünceden yola çıkarak yaşam koçu danışanının kendi içine dönüp bakmasını ve kendisinin güçlü yanları ile sınırlarını fark etmesini sağlamaktadır. Danışanlar da koçlarının yardımı ile kendilerine dönüp bakarlar ve gerçekte ne istediklerini, neden korktuklarını, kendilerini neyin engellediğini, onları neyin motive ettiğini, neyin ilerletip neyin durdurduğunu, vizyonlarının ve yaşam amaçlarının ne olduğunu, kendilerini nerede sabote ettiklerini keşfederler.

Danışanlar koçları onlara kendilerini bulmalarının yollarını gösterecek olan soruyu sorana kadar belki de yanıtı hiç aramamış olabilirler. Oysaki cevap tam oradadır. Özellikle koçlarının yol arkadaşlığı ve yardımı ile danışanlar kendi yollarını bulmayı bilirler.

İşte bu sebepten dolayı yaşam koçunun görevi meraklı olmaktır. Kişi çözümü kendi bulunca uygulamaya geçmeye daha yatkın olur. Aynı zamanda çözümü kendisi bulan kişi yaşama daha meraklı olur, daha etkin katılır ve daha fazla tatmin olur.

Koçluk görüşmelerinde koçluk gündemi danışan tarafından belirlenir.

Yaşam koçluğu seanslarında görüşmenin gündemini belirleyen yaşam koçu değil danışan olmaktadır.  Gündemi danışanın belirleniyor olması yaşam koçluğunun en büyük farklılıklarından biridir. Seanslarda koçun görevi danışan kişi tarafından belirlenen gündemin dışına çıkılıp çıkılmadığını kontrol etmektir. Koçlar her zaman gündeme odaklanırken danışan yaşamında gerçekleşen değişikliklere odaklanmaktadır. Koçlar danışanlarının yaşamlarında dengeyi kurarak hedeflerine ulaşmalarını ve kendi hayatlarına bağlanmalarını sağlamaktadırlar. Danışanının gündemini tutmak ve bu gündemi korumak yaşam koçları için çok önemli bir görevdir. Danışanın belirlemiş olduğu gündem ile çalışmak danışmanlıktan farklı olmaktadır. Danışmanlıkta danışman uzmanlığını ortaya koymakta ve çoğunlukla gündemi kendisi belirlemektedir. Oysaki yaşam koçluğu danışmanlıktan farklı olmaktadır. Koçun tavsiyeleri, uzmanlığı, çözüm bulması ile ilgili değildir. Koçun uzmanlığı koçluk süreci ile sınırlı olmaktadır. Yaşam koçunun görevi danışanının isteklerine, hedeflerine tercüman olarak hedeflerini netleştirmek ve sonuca ulaşmasına destek olmaktır.

Koçluğun Faydaları Nelerdir?

Profesyonel koçluk, takımlar bireyler veya organizasyonlar tarafından talep edilebilmektedir. Yapılan araştırmalara göre takım koçluğu, bireysel koçluk ve organizasyonlarda koçluk hizmetleri performansı arttırmakta, kişilerin daha olumlu tutumlara sahip olmalarına yardımcı olmaktadır.

Koçluğun Bireylere Faydaları Nelerdir?

Koçluk sürecinin bireylere birçok çeşitli alanda katkıları olabilmektedir. Bu faydalardan bazıları;

Bireysel hedefler belirlenmesi ve bu hedeflere ulaşılmasına destek olunması, bireyler ölçülebilir ve net hedefler belirleyebilmektedirler.

Kişilerin kendilerine olan güvenlerini arttırmalarına yardımcı olmaktadır.

Etkili iletişim yetenekleri geliştirmelerine yardımcı olmakta ve diğer bireylerle sürdürülebilir ilişkiler geliştirmelerine yardımcı olmaktadır.

Kariyer hedeflerine ulaşmaları sürecinde yardımcı olmakta ve hedeflerine ulaşma sürecinde özel ve iş yaşam dengesi kurmalarına destek olmaktadır.

Öz farkındalığı arttırarak bireyin içsel gelişimini desteklemektedir.

Koçluğun Organizasyonlara Faydaları Nelerdir?

Koçluk birçok organizasyonda çalışmalarını sürdürmektedir. Koçluk, organizasyonun ve organizasyon bünyesinde kariyerini geliştirmek isteyen birçok kişinin gelişimine destek olmaktadır. Yapılan araştırmalara göre koçluğun organizasyonlara faydaları aşağıda belirtilmiştir:

Koçluk, bireylerin yeni yetenekler kazanmalarını desteklemektedir. Ayrıca koçluk, bireylerin yeni beceriler geliştirilmesinde %50 artış sağlayabilmektedir.

Koçluk, organizasyon içindeki motivasyonun artmasına destek olmaktadır. Motivasyon artışı üzerinde %40 ve üzerinde olumlu etki oluşturabilmektedir.

Koçluk, organizasyonların müşteri hizmetlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmakta ve bu alandaki gelişimi %35 oranında desteklediği çalışmalarda görülmektedir.

Koçluk, organizasyonlarda karlılığı arttıran bir hizmettir. Araştırmaların sonucuna göre karlılığın ortalama %15 ve üzerinde oranda artışını mümkün hale getirmektedir.

Koçluğun Takımlara Faydaları Nelerdir?

Takımlar, ortak geçmişleri, belirli ortak çalışmalar gerçekleştiren veya hedefleri bulunan insanlardan oluşmaktadır. Takımların kendilerine özgü dinamikleri ve birçoğunun yazılı olmayan çeşitli kuralları mevcuttur. Koçluğun takımların gelişimine ve başarısına da katkıları bulunmaktadır:

Takım içinde sorumluluk bilincinin arttırılmasına yardımcı olmakta,

Takımdaki bireylerin motivasyonlarının artmasına katkıda bulunmakta ve onların cesaretlenmesine katkıda bulunmaktadır.

Takımın sürdürülebilir başarıyı elde etmesi ve hedeflerine ulaşması sürecinde takım üyelerine destek olmaktadır.

Takım üyelerinin kişisel gelişimini desteklemektedir.

 

Bu gönderiyi paylaş

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


aile danışmanlığı sertifikası, aile danışmanlığı eğitimi, bdt sertifika, bdt eğitimi, bdt eğitim sertifikası, hasta yaşlı bakım sertifikası, hasta ve yaşlı bakım eğitimi, mindfulness sertifika, mindfulness eğitimi sertifika, öğrenci koçluğu eğitimi, öğrenci koçluğu sertifikası, uyku eğitimi sertifikası, uyku eğitimi eğitimi, wisc r eğitimi, wisc r sertifika, yaşam koçluğu eğitimi, yaşam koçluğu sertifikası, bütüncül psikoterapi sertifikası, bütüncül psikoterapi eğitimi

Call Now Button