Etiket Arşivleri: robotik kodlama sertifika programı uzaktan eğitim

ROBOTİK KODLAMA EĞİTMENLİĞİ EĞİTİMİ İŞ İMKANLARI

Robotik ve Kodlama Eğitmenliği

Robotik Kodlama bir robotun hareketlerini kontrol etmek, yönlendirmek amacıyla uygulanan bir kodlama çeşididir. Kullanılan nesne robottur. Buradaki amaç soyut kavramları somutlaştırmayı kolaylaştırmaktır. Robotik Kodlama Eğitmenliği Eğitimi’ne katıldıktan sonra problem çözme yeteneği gelişimi, yaratıcı ve sistemsel düşünme, olaylar arasında ilişki kurabilme, analitik ve algoritmik düşüncenin gelişimi ve problem dilini çözerek kodlama yapabilme becerilerinin kazanımlanması hedeflenmektedir. Robotik […]

Robotik Kodlama Eğitmenliği Sertifikası MEB onaylı

Robotik ve Kodlama Eğitmenliği

Robotik kodlama nedir? Robotik kodlama eğitimi kodlama eğitiminin aksine soyut kavramları değil somut nesneleri kontrol etmek ve yönlendirmek için kullanılmaktadır. Soyut kavramları somutlaştırarak boyut kazandırmak kolay öğrenmeyi ve bu bilgilerin aktarımını kolaylaştırır. Robotik kodlama eğitmenliği ile çocuklara uygulanan programlarla algoritma mantığını kavrayarak, her durumu belirli düzen ve plan içinde uygulama yetenekleri geliştirilir. Robotik Kodlama Sertifikalı […]

×