Etiket Arşivleri: Robotik KODLAMA Eğitmeni maaşları

ROBOTİK KODLAMA EĞİTMENLİĞİ EĞİTİMİ İŞ İMKANLARI

Robotik ve Kodlama Eğitmenliği

Robotik Kodlama bir robotun hareketlerini kontrol etmek, yönlendirmek amacıyla uygulanan bir kodlama çeşididir. Kullanılan nesne robottur. Buradaki amaç soyut kavramları somutlaştırmayı kolaylaştırmaktır. Robotik Kodlama Eğitmenliği Eğitimi’ne katıldıktan sonra problem çözme yeteneği gelişimi, yaratıcı ve sistemsel düşünme, olaylar arasında ilişki kurabilme, analitik ve algoritmik düşüncenin gelişimi ve problem dilini çözerek kodlama yapabilme becerilerinin kazanımlanması hedeflenmektedir. Robotik […]

×